เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าลงทุน"โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง" 


นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า "บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 จะก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Project) ขนาดกำลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยโครงการฯ จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจะมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน และจะได้รับค่าเครดิต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate - REC) จากพลังงานไฟฟ้าที่โครงการฯผลิตได้

เซลล์เชื้อเพลิง คืออุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยไม่มีการเผาไหม้ และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

"การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังและขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับเอสเค อีแอนด์เอส ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดและเชื่อถือได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard - RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่พาจู อีเอส อีกทางหนึ่งด้วย" นายจักษ์กริช กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ เอ็กโก กรุ๊ป จะมีโรงไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 902.97 เมกะวัตต์

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าลงทุน"โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ