บางจาก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2562 ว่าบริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 93,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 4,147 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,070 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 742 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.54 บาท

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและ การให้บริการ 48,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า มี EBITDA 2,189 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 675 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 528 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท

ด้านธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA 650 ล้านบาท มีค่าการกลั่นพื้นฐานอยู่ที่ 4.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างปกติต่อเนื่องโดยอัตราการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 112,670 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น มีค่าการกลั่นรวม 4.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ในไตรมาสนี้มี Inventory Loss 107 ล้านบาท (รวมค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ LCM 15 ล้านบาท) เป็นผลจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกระหว่างไตรมาส

ด้านกลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA 630 ล้านบาท มีปริมาณการจำหน่ายรวม 1,543 ล้านลิตร โดยผลการดำเนินงานดีขึ้นตามค่าการตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า รวมทั้งการเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในโครงการ "บางจาก B20 เพื่อรถดีเซล ลดฝุ่น ประหยัดเงิน" เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงาน และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ไฮดีเซล B20s" ที่ยกระดับคุณภาพน้ำมันดีเซล B20 ด้วยเทคโนโลยี Green S เพื่อเพิ่มค่าซีเทนและทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยจำหน่ายในราคาที่เท่ากับน้ำมัน B20 ซึ่งเป็นน้ำมันคุณภาพราคาประหยัด พร้อมขยายการจำหน่ายในสถานีบริการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค กว่า 400 แห่งและขึ้นเป็นผู้นำด้าน B20 ช่วยกระตุ้นการใช้น้ำมันดีเซล B20 ให้มากขึ้น ทั้งยังช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 2 ที่แข็งแกร่งในธุรกิจได้ต่อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสะสมเดือนมกราคม – มิถุนายน อยู่ที่ร้อยละ 15.8 โดยในเดือนมิถุนายนมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 16 จากการขยายจำนวนสถานีบริการมาตรฐานบนพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีการรักษามาตรฐานการบริการ ในรูปแบบ Greenovative Experience โดยสถานีบริการ ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,185 สาขา

ส่วนของธุรกิจ Non-Oil ทั้งร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิล ภายใต้การดูแลของบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ยังคงมีการพัฒนาการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นความเป็น Eco Brand โดยยกระดับร้านกาแฟอินทนิลที่มีการใช้ไบโอพลาสติกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมขยายสาขาให้สามารถรองรับและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจำนวนร้าน SPAR 46 สาขา และร้านกาแฟอินทนิล 541 สาขา

สำหรับในครึ่งปีหลัง บริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม จะเดินหน้ามุ่งสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในระยะยาวตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตทั้งกลุ่ม ตามแนวทางที่ดำเนินอยู่บนความใส่ใจ ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน ที่บางจากฯ ยึดถือปฏิบัติมากว่า 35 ปี

Comment : บางจาก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ