บริษัทลูก "บางจาก" รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย 


นายประสิทธิ์ ตันตวรนาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และนายวรศักดิ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท บางจากไบโอเอทานอล ฉะเชิงเทรา จำกัด รับ 2 รางวัลด้านการจัดการของเสีย ประกอบด้วย การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Awards) จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณกากของเสียที่ต้องกำจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และโรงงานสามารถใช้ประโยชน์กากของเสียได้ทั้งหมด รวมทั้ง รางวัลผลตอบแทนเศรษฐศาสตร์ที่ดี (3Rs+ Awards) ระดับเหรียญทองแดง ที่มอบให้กับบริษัท บางจากไบโอเอทานอลฯ โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : บริษัทลูก "บางจาก" รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย