โออาร์ ร่วม"โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า 


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด  และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนาม "บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" ณ กระทรวงพาณิชย์ โดย โออาร์ นำสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนกว่า 1,800 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

Comment : โออาร์ ร่วม"โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ