ไออาร์พีซี มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะ 

 

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ ส่งมอบคอกกั้นขยะพับได้ให้กรุงเทพมหานคร ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

IRPC ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 ชิ้นงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ: ผลงานชื่อ "พับน้อย พับใหญ่" ออกแบบโดยคุณสำเริง กิกสันเทียะ และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ (1) ผลงานชื่อ "Fold UnFold" ออกแบบโดยคุณภรัณ อังกุลดี และ (2) ผลงานชื่อ "WAFER Garbage Cage" ออกแบบโดย คุณญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล ผลงานที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละๆ 10,000 บาท ส่วนรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด IRPC ได้นำแบบไปผลิตคอกกั้นขยะ จำนวน 600 ชิ้น และมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิม ติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต พิจารณากำหนดจุดติดตั้งคอกกั้นขยะ พร้อมติดป้ายแสดงข้อมูล วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาจัดเก็บขยะสำหรับคอกกั้นขยะพับได้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประกวดนี้ เป็นต้นแบบคอกกั้นขยะที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ที่มีส่วนผสมจากเม็ดพลาสติก Recycle ของ IRPC มีความแข็งแรง คงทน และยังสามารถนำมาผลิตขึ้นรูปใช้ใหม่ได้ถึง 5 ครั้ง โดยคู่ค้าของ IRPC คือ บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิต ขึ้นรูปและประกอบเป็นคอกกั้นขยะพับได้ตามแบบได้สำเร็จ และ IRPC จะส่งมอบคอกกั้นขยะพับได้ให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปจัดวางยึดติดกับฟุตบาทในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

IRPC ในฐานะภาคเอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ทั้งการลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การจัดการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโครงการรีไซเคิลในโรงงาน และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Comment : ไออาร์พีซี มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ