ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.15 บาท 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรรวม 3,693.57 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็น 45.15% ของกำไรรวม

"บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ในครึ่งปีแรกปี 2562" นายกิจจา กล่าว      

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 กันยายน ศกนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2562

Comment : ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.15 บาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ