IRPC รับ 4 รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 


นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล ในโอกาสที่ โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC & VOG) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และโรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบ ต่อสังคม

ทั้ง 4 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ภายในงาน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ IRPC รวมทั้งบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Comment : IRPC รับ 4 รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ