ปตท.จับมือ ชไนเดอร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงาน

23/09/2019 | 330 | Tags : News cate_sub_2_1


 

 วันนี้ (19 กันยายน 2562) ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์  เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายธนพงษ์  อิทธิสกุลชัย  ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย  และ นายธนากร วงศ์วิเศษ รองประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมลงนาม  ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาโอกาส ความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงาน ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ ผ่านการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม PTT – Schneider Electric Innovation Center ในพื้นที่โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ของ ปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมสร้าง New S-Curve เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. คือ People, Planet และ Prosperity  ขณะที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ

โดยมีศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ ปตท. มาโดยตลอด  การสานพลังระหว่าง ปตท. และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูงที่เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart  Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi ได้อย่างยั่งยืน อันจะช่วยยกระดับขีดความ สามารถการแข่งขันของไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้ต่อไป

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย  ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นก้าวสำคัญที่องค์กรชั้นนำของประเทศอย่าง ปตท. ในการสนับสนุนภาครัฐเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเอง คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการสนับสนุนผ่านความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงาน ระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม

รวมถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 140,000 คน ใน 100 ประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่มีมากว่า 180 ปี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  5% ของยอดขายทั่วโลก ได้นำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี  และจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ของ ปตท. และชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต

Comment : ปตท.จับมือ ชไนเดอร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ