บางจากฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ 

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ แก่นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท บางจากฯ ผ่านมาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รวม 6 ประเภท จากการจัดทำ Water Management ผ่าน Program Water Footprint of product

รวมทั้งเป็น โรงกลั่นน้ำมันแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองการบริหารจัดการน้ำด้วยกระบวนการ Water Footprint of Product เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานสัมมนา "Eco Innovation Forum 2019"ภายใต้แนวคิด Circular Economy: Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town "Eco Innovation Forum 2019" จัดโดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ หลักสี่

Comment : บางจากฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ