ไทยถกอาเซียน หาทางออกด้านพลังงานรองรับเออีซี

04/02/2015 | 1204 | Tags : อาเซียน เออีซี

ไทยถกอาเซียน หาทางออกด้านพลังงานรองรับเออีซี

นายพรายพล คุ้มทรัพย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการเป็นประธาน งานประชุมสัมมนา การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 1  ( 1st  ASEAN Energy Literacy Conference) ว่า  การประชุม ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือด้านพลังงานครั้งสำคัญของชาติในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10ประเทศ ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานของแต่ละประเทศ โดยมีหัวข้อการประชุมสัมมนาที่เป็นโอกาสที่ดีให้ไทยได้ใช้เวทีนี้ ในการหารือร่วมกันกับผู้รับผิดชอบหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางออกปัญหาด้านพลังงาน รวมทั้งลดวิกฤตด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้ภายในการประชุม ฯ จะมีการระดมความคิดเห็นในประเด็นร้อนแรงด้านพลังงาน อาทิ นโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รวมถึงประเด็นการส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง ให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของแต่ละประเทศ  โดยประเด็นที่แต่ละชาติประสบความสำเร็จ จากการดำเนินนโยบายจะได้มีการแบ่งปันสูตรสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนนโยบายที่หากพบข้อผิดพลาดนั้น  ก็จะได้ใช้เวทีนี้หาทางออกร่วมกัน

สำหรับรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา ฯ ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยจะมีการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศนอกอาเซียน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานทั้งจากประเทศไทยและอาเซียนร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ ประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายการอุดหนุนราคาพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

--------------------

Comment : ไทยถกอาเซียน หาทางออกด้านพลังงานรองรับเออีซี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ