ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ESAN EGAT Animation Awards 2019 

 

วันนี้ ( 30 กันยายน 2562 ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ ESAN EGAT Animation Awards 2019 โดยมี รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศประกาศผลโครงการประกวด ESAN EGAT Animation Awards 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" และมีนายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ผศ. ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษา    ร่วมกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Ford จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลงานเรื่อง "Never End for a Better Life ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Lightning Pigeon จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากผลงานเรื่อง "ถ้ามีไฟก็ไม่ต้องกลัวอะไร" ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม suicide boy จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากผลงานเรื่อง "อูก้า" ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกทั้ง 3 ทีม โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ แอนิเมชั่น ความยาว 60 วินาที เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสร้างสรรค์ความคิดและจริยธรรมในการผลิตสื่อ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

Comment : ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ESAN EGAT Animation Awards 2019
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ