ปตท. รับ 4 รางวัลดีเด่น จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย 


                นางพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบ 4 รางวัลดีเด่น จากนิตยสารอัลฟา เซาท์อีสท์ เอเชีย (Alpha South East Asia) ประจำปี 2562 ได้แก่ รางวัลทีมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีการจัดการดีที่สุด (MOST ORGANISED INVESTOR RELATIONS)  รางวัลการสนับสนุนทีมนักลงทุนสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารอาวุโสดีที่สุด (BEST SENIOR MANAGEMENT IR SUPPORT) รางวัลนโยบายปันผลที่มีความสม่ำเสมอที่สุด (MOST CONSISTENT DIVIDEND POLICY) และและรางวัลการดำเนินกลยุทธ์เพื่อสังคมดีที่สุด (BEST STRATEGIC CSR) ณ ประเทศสิงคโปร์

โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 494 ราย สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเลิศ ตลอดจนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจังของ ปตท. นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรไทยในระดับสากล

Comment : ปตท. รับ 4 รางวัลดีเด่น จากนิตยสารอัลฟาเซาท์อีสต์เอเชีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ