อินเดียเดินหน้าโครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ บนพื้นที่ผิวน้ำของเขื่อนอินเดียมีศักยภาพพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำบนพื้นที่ผิวน้ำกว่าร้อยละ 10-15 ในรัฐเกรละ อัสสัม โอริศา และเบงกอลตะวันตก รวมกำลังผลิตกว่า 300,000 เมกะวัตต์

         ในระหว่าง พ.ศ. 2563-2564 รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ 10,000 เมกะวัตต์เข้าระบบ โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อินเดียมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำอยู่ประมาณ 2.72 เมกะวัตต์ ซึ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะที่อีก 971 เมกะวัตต์อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของอินเดีย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

         โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้อนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกำลังผลิต 150 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ผิวน้ำของเขื่อน Rihand ซึ่งจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย และคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และในเดือนกันยายน บริษัท Tata Power Solar Systems จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกำลังผลิต 105 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้า Naphtha ในรัฐเกรละ และพร้อมจะจ่ายไฟฟ้าในอีก 21 เดือนข้างหน้า

         ด้วยปัญหาด้านพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจึงเป็นทางออกที่ผู้พัฒนาและผู้ลงทุนเล็งเห็น

         ในปัจจุบัน แผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำส่วนใหญ่อยู่ในรัฐมหาราษฏระ อุตตรประเทศ ฌาร์ขัณฑ์ เตลังคานา ทมิฬนาฑู และอานธรประเทศ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำให้ได้ 10,000 เมกะวัตต์ในช่วง 2 ปีข้างหน้า นับเป็นเรื่องท้าทายมาก

         แม้การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจะไม่ได้ต้องการพื้นที่ใหม่ แต่ต้นทุนการพัฒนาโครงการ ทั้งระบบทุ่นลอยน้ำ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการพัฒนาระบบส่งมีราคาสูงกว่าระบบที่ติดตั้งบนพื้นดินกว่าร้อยละ 30-50 อย่างไรก็ตาม ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจะมากกว่าเนื่องจากมีปะสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 6-7 เพราะอุณหภูมิของน้ำที่เย็นกว่าบนพื้นดิน

         ทั้งนี้ ราคาประมูลไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำอยู่ที่ระหว่าง 4.6-4.7 เซนต์ (3.29-3.36 อินเดียรูปี) ต่อหน่วย

         อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในอินเดียคือต้นทุนที่ยังสูง ปัญหาเรื่องสนิม การกัดเซาะ และมีปัญหาระยะยาวเนื่องจากความชื้นบนอุปกรณ์ และสายเคเบิล ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อจะได้พัฒนาโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

- Will floating solar projects take off in India
https://asian-power.com/power-utility/news/will-floating-solar-projects-take-off-in-india

- Tata Power plans 105 MW floating solar plant in India

https://www.powerengineeringint.com/2019/09/30/tata-power-plans-105-mw-floating-solar-plant-india/ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Comment : อินเดียเดินหน้าโครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ บนพื้นที่ผิวน้ำของเขื่อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ