ครม. แต่งตั้ง "กุลิศ สมบัติศิริ" นั่งประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่ 

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการ กฟผ.) แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระหว่างปี 2557 – 2558 อธิบดีกรมศุลกากร ระหว่างปี 2558 – 2561

ทั้งนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระหว่างปี 2561 – 2562  กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี 2562  และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ระหว่างปี 2554 - 2557 ด้วย  

Comment : ครม. แต่งตั้ง "กุลิศ สมบัติศิริ" นั่งประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่