กลุ่ม ปตท. สานฝันเยาวชน ยกระดับ "พีทีที อะคาเดมี" พัฒนาสู่ฟุตบอลอาชีพ 

 

                นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มีมติเรื่องทิศทางการพัฒนาและการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเยาวชน ด้วยการพัฒนาทีม "พีทีที อะคาเดมี" ให้เป็นต้นแบบการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ หรือนักฟุตบอลอาชีพเทียบเท่าระดับสากล ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การดูแลโภชนาการ จัดให้มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่  เช่น ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการฝึกอย่างเป็นระบบ จัดทำโปรแกรมการฝึกฝนเป็นรายบุคคล สร้างเยาวชนที่มีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสมากขึ้น ด้วยการสร้างความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลอาชีพเข้าคัดเลือกนักกีฬา สนับสนุนการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับประเทศ และการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ

โดยในวันนี้ได้มีพิธีลงนามการสนับสนุนด้านกีฬา กลุ่ม ปตท. และการพัฒนาทีมฟุตบอลเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทางด้านฟุตบอล ในนาม พีทีที อะคาเดมี เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกสอนที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นนักฟุตบอลอาชีพ หรือนักฟุตบอลทีมชาติต่อไป

            ปัจจุบัน ปตท. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ด้านกีฬา "3T" ประกอบด้วย (T1) Training: การร่วมมือกับสมาคมและสโมสรกีฬา ในการฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ เช่น โครงการ "PTT Swimming for Life" เพื่อสอนว่ายน้ำให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีทักษะช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม กว่า 3,200 คน (T2) Tournament: การสร้างเวทีแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสและเตรียมความพร้อมสู่เวทีมาตรฐานในระดับสากล เช่น PTT Tennis Championships (T3) Thai Cheer: การสร้างขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทย ในฐานะผู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ โดยแนวทางทั้งหมดนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การดูแลสังคมและชุมชน (People) ของ ปตท.

             "เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์จากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยขอขอบคุณทีมงานโค้ช สตาฟ นักฟุตบอล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน สำหรับพลังกายและแรงใจที่ร่วมทำงานด้วยกัน รวมถึงขอขอบคุณแฟนบอลที่คอยสนับสนุน ส่งกำลังใจอันอบอุ่น และมิตรภาพที่คอยอยู่เคียงข้างทีมเสมอมา อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลระดับเด็กและเยาวชนของประเทศต่อไป โดยจะช่วยเป็นรากฐานในการสร้างนักฟุตบอลอาชีพรุ่นใหม่ให้กับทุกๆ ทีม และผลิตนักเตะสู่ทีมชาติ เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย รวมทั้งสุขภาพจิตใจ มุ่งสร้างความเท่าเทียมในสังคม และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางกีฬา เพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตจนสามารถไปสู่ฝันที่ตั้งใจ และนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ"นางอรวดี กล่าว

Comment : กลุ่ม ปตท. สานฝันเยาวชน ยกระดับ "พีทีที อะคาเดมี" พัฒนาสู่ฟุตบอลอาชีพ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ