กรรมาธิการการพลังงาน เยี่ยมชมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ - นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ได้แก่

ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมี นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารจาก ปตท. ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562

 

 

Comment : กรรมาธิการการพลังงาน เยี่ยมชมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ