"กัลฟ์"ลงนามพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซ 6,000 เมกะวัตต์ในเวียดนาม 


 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2562 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr.Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วย นายเจิน ตวน อัน (Mr.Tran Tuan Anh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade (MOIT) ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ในจังหวัดนิ่งห์ถ่วน ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ระหว่างนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  และนาย ลิว ซวน หวิง (Mr. Luu Xuan Vinh) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิ่งห์ถ่วน (Ninh Thuan Provincial People’s Committee) ประเทศเวียดนาม เป็นผู้ร่วมลงนาม 

โดยมีตัวแทนฝ่ายไทย ได้แก่ นายชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นายวิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน   เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 6,000 เมกะวัตต์ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม จังหวัดนิ่งห์ถ่วน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทฯได้ตระหนักถึงการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 460 เมกะวัตต์ ในปี 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

จากนั้นเมื่อเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเวียดนามเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ ร่วมกับสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ("LNG terminal") ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านตันต่อปี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลกาน้า (Ca Na) อำเภอถ่วนน่าม (Thuan Nam) จังหวัดนิ่งห์ถ่วน (Ninh Thuan) ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม ("โครงการฯ") โดยสำนักงานรัฐบาลได้ออกหนังสือให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการเงินและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน ให้เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป 

โดยภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงการฯ โดยจะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุน รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีกรอบในการพัฒนาโครงการฯ ไปจนถึงกำลังการผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวที่ทางตำบลกาน้าจะสามารถผลิตได้และได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ทันต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการฯ เป็นระยะ ๆ ต่อไป

 

          

           

Comment : "กัลฟ์"ลงนามพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซ 6,000 เมกะวัตต์ในเวียดนาม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ