ปตท.สผ.เผยความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Partex 


นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ตามที่ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่องการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นั้น

ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

          

 

 

Comment : ปตท.สผ.เผยความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Partex
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ