ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมัน​12 พ.ย.2562

12 พ.ย. 62 เวลา 05.00 น. ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +50 สต. ยกเว้น E85 +30 ส.ต. และกลุ่มดีเซล -30 สต.  ส่งผลให้ราคา เป็นดังนี้

น้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 34.66 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 27.25 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่ 26.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 24.24 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 19.94 บาทต่อลิตร ,ดีเซลบี20 อยู่ที่ 22.59 บาทต่อลิตร ,ดีเซลบี10 อยู่ที่ 23.59 บาทต่อลิตร ,ดีเซล บี7 อยู่ที่ 25.59 และดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 29.46 บาทต่อลิตร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมัน​12 พ.ย.2562
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ