ไทยออยล์สนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้บัณฑิตจบใหม่ผ่านโปรแกรมการฝึกสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมโนรม โดยมี คุณวิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ(ที่ 3 จากขวา) และคุณสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม(กลาง) เป็นผู้รับมอบการสนับสนุน

Comment : ไทยออยล์สนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง