ปตท. พร้อมดูแลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการวางท่อก๊าซฯ

17/02/2015 | 1508 | Tags : ปตท. ท่อก๊าซฯ

ปตท. พร้อมดูแลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการวางท่อก๊าซฯ

    

    ตามที่มีชาวสวน จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปราจีนบุรี ร้องเรียนว่าไม่ได้รับค่าชดเชยจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และพื้นที่ยังคงได้รับความเสียหาย นั้น  ปตท. ยินดีรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ของรัฐแล้ว ในส่วนของผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดจากการก่อสร้างก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและหารือร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอและผู้เสียหาย

    

    นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ปตท. รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง ? แก่งคอย) ซึ่ง ปตท. พร้อมจะดูแลด้วยความเป็นธรรม และขอขอบคุณอย่างจริงใจในความร่วมมือของทุกชุมชนที่ให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง

    

    การประกาศเขตระบบของโครงการวางท่อฯ ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยการขอใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นไปในลักษณะการรอนสิทธิ โดยเจ้าของที่ดินยังคงมีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังเดิม โดย ปตท. ได้พิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่ดินตามข้อกำหนดของ กกพ. ประกอบด้วย

1.    ราคาค่าทดแทนที่ดิน ซึ่ง กกพ. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จากนั้นนำเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนต่อไป

2.    ราคาค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล ตามหลักวิชาการเกษตร โดยดูจากที่สำรวจได้จริง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน

3.    ผลกระทบต่อเนื่องจากการก่อสร้าง โดยจะประเมินค่าความเสียหายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละพื้นที่ 

    

    ที่ผ่านมา ปตท. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และความเสียหายเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ร้องเรียน  ซึ่งบางรายมีการเจรจาตกลงและจ่ายค่าชดเชยเรียบร้อยแล้ว และบางรายอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับชุมชน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้

    

    "ปตท. ขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะดูแลทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง ปตท. และชุมชนจะลุล่วงไปด้วยดี เพราะทั้ง ปตท. และชุมชน ต่างมีความตั้งใจดีในการสร้างประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวม" นายอรรถพล กล่าว

-------------------

Comment : ปตท. พร้อมดูแลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการวางท่อก๊าซฯ