โออาร์ - เนอวานา ไดอิ ศึกษาเทคโนโลยีสร้างปั๊ม พีทีที สเตชั่น 


                นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมศึกษาเทคโนโลยีใช้ในการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันด้วยชิ้นส่วนประกอบมาตรฐาน  ณ  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ปัจจุบัน โออาร์ มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เปิดให้บริการทั่วประเทศแล้วกว่า 1,850 แห่ง และมีแผนเปิดสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งใหม่อีกหลายสถานี รวมถึงแผนปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันฯ เดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด โออาร์ จึงได้ร่วมมือกับ เนอวานา ไดอิ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง พัฒนาการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันฯ

โดยใช้ชิ้นส่วนประกอบมาตรฐานสำเร็จรูปจากโรงงานของ เนอวานา ไดอิ เพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ก่อสร้างได้ทันที ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันฯ เนื่องจากได้ชิ้นส่วนมาตรฐานจากโรงงาน ได้โครงสร้างอาคารจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่แข็งแรงกว่าการก่อสร้างแบบปกติ 

อีกทั้งช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันฯ ลดมลภาวะขณะก่อสร้าง ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่จะสร้างต้นแบบการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที สเตชั่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Comment : โออาร์ - เนอวานา ไดอิ ศึกษาเทคโนโลยีสร้างปั๊ม พีทีที สเตชั่น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ