เอสซีจี ชวน วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดย นายเอกราช นิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว และวุ้นเส้นตราต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ โดยนางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) และเลือกใช้ถุงกระดาษจากวัสดุรีไซเคิลจากเอสซีจี เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการใช้บรรจุสินค้า สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

และสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกที่บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสน ในงานกาชาดประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 15 - 24 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการส่งเสริมการใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลให้มากขึ้นต่อไป จึงนับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมืออันดีของวุ้นเส้นตราต้นสน และธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ในการผสานพลังเพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี หรือ SCG Circular Way

Comment : เอสซีจี ชวน วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ