บางจากฯคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2019

26/11/2019 | 560 | Tags : บางจาก BCP


 


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม Sustainability Excellence Awards of Honor จากการที่ได้รับ Best Sustainability Award ต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่ 3 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นสุดยอดแห่งรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และรางวัล Best Innovative Company Awards จากโครงการนวัตกรรม Green Community Energy Management System: GEMS ระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียวในสถานีบริการน้ำมันบางจาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)  ประจำปี 2562 จากการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ในงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comment : บางจากฯคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2019
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ