โออาร์ แสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยในงานหอการค้าแฟร์

02/12/2019 | 124 | Tags : โออาร์ ปตท. OR


 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โออาร์ ในงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเชียงใหม่  ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อผู้บริโภค" ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  โดย นางพัชรา อนามบุตร ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมต้อนรับและเป็นผู้แทนรับรางวัลในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน

 

 

Comment : โออาร์ แสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทยในงานหอการค้าแฟร์