พพ.เยี่ยมอาคารสีเขียว เอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์ 

นางสาวบุษรินทร์ สุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงานกว่า 30 ราย  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล ไทยแลนด์เอเนอร์จี้อวอร์ด ประจำปี 2562 (Thailand Energy Award 2019) ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลดีเด่น อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว (Green Building) ที่อาคารเอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์ (SCG Health Center) ของ บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ติดตั้งระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ กำลังผลิตทั้งหมด 120 กิโลวัตต์ คิดเป็นการใช้พลังงานทดแทน ประมาณ 25 % สอดรับมาตรฐานอาคารสีเขียวของสหรัฐฯ หรือ ลีด แพลทินัม เลเวล (LEED Platinum Level)

"อาคารเอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์ (SCG Health Center) สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green building และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุขกับการทำงาน พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"นางสาวบุษรินทร์ กล่าว       

สำหรับการออกแบบอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารเขียว (Green Building) ที่อาคารเอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ๆ  คือ 1.เรื่องพลังงาน โดยใช้ระบบโซลาร์พาแนล ซึ่งเป็นตัวพลังงานทดแทน  ซึ่งช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ในอาคารของเอสซีจี 2.เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม 3. เรื่องของการออกแบบที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทย ขณะเดียวกันการออกแบบยังยึดเกณฑ์อาคารระดับสากล หรือ ลีด แพลทินัม เลเวล (LEED Platinum Level) พร้อมกับการให้ความสำคัญในการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบริหารจัดการในเครือเอสซีจี

 เอสซีจี ยังมีแผนในการพัฒนาอาคาร เอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 ปี ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบริหารจัดการรักษาอาคารดังกล่าวในอนาคตต่อไป ซึ่งจัดกิจกรรมเดินสายศึกษาอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยตอบรับเข้าร่วมศึกษาเทคโนโลยีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีการตื่นตัวพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น

Comment : พพ.เยี่ยมอาคารสีเขียว เอสซีจี เฮลท์ เซ็นเตอร์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ