ปตท. ชวนเที่ยวปีใหม่เชิงนิเวศ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ
 

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  กล่าวว่า ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่นี้ ปตท. ขอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. ได้นำเอาประสบการณ์และองค์ความรู้จาการปลูกป่า 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาสร้างพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัด แต่อยากสัมผัสกับบรรยากาศการเที่ยวป่า และสูดอากาศบริสุทธิ์ ปตท. ขอแนะนำ "โครงการป่าในกรุง" แหล่งเรียนรู้ป่านิเวศที่เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า รวมถึงจำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 250 ชนิด โดยสามารถชื่นชมทัศนียภาพของธรรมชาติสีเขียวบนทางเดินลอยฟ้าที่มีหลายระดับ และเชื่อมไปสู่หอคอยที่สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวแบบ 360 องศา นอกจากจะได้เก็บภาพวิวอันสวยงามแล้ว ยังสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยในเมืองกรุง เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2136- 6380

ส่วนผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด ปตท. ขอแนะนำ 3 สถานที่ ที่สามารถสัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้แก่ 1) "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นอกเหนือจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ยังเป็นแหล่งสะสมพันธุ์ไม้ป่า พันธุ์ไม้หลากชนิดของเมืองไทย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-283-1858 - 59  2) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น ภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 038-915 213-5  และ 3) ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ชวนชื่นชมธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในระบบนิเวศป่าชายเลน ประกอบด้วย พื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ และพื้นที่เชื่อมต่อกับวนอุทยานปราณบุรี พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชนคนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032-632 255

            "อย่างไรก็ดี เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัว ได้สนุกสนานไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้ ก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม ขับรถด้วยความไม่ประมาท และไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ รวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อให้ประชาชนมีพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดส่งและสำรองปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงแก่พี่น้องคนไทย" นางสาวดวงพร กล่าว

Comment : ปตท. ชวนเที่ยวปีใหม่เชิงนิเวศ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ