ปตท. ลงนามพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเกมจำลองธุรกิจ 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาเกมจำลองธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business Simulation Game) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์)

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้ผ่านเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำการค้าระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงราคาที่เหมาะสมเพื่อรับมือต่อความผันผวนของราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ ปตท. ที่ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการทำธุรกิจผสานกับภาคการศึกษามาพัฒนาเป็น Education Platform สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Comment : ปตท. ลงนามพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาเกมจำลองธุรกิจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ