ผู้ค้าปรับลดราคากลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์20-40สต. 

ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วน กบุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.76, GSH95 = 26.35, E20 = 23.34, GSH91 = 26.08, E85 = 19.49, ดีเซล = 27.49, HSD-B10 = 25.49, HSD-B20 = 24.49, ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคากลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์20-40สต.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ