โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่16

17/01/2020 | 347 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1


 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16" (International Students’ Science Fair; ISSF) โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงานฯ  ซึ่งโรงเรียนกำเนิดวิทย์โดย กลุ่ม ปตท. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทำกิจกรรม และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

ตลอดจนสามารถต่อยอดงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศของตนเอง ซึ่งในปีนี้มีโครงงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 94 ผลงาน จาก 18 ประเทศ รวม 42 โรงเรียน เข้าร่วมจัดแสดงโครงงานฯ ในระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคมนี้ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

Comment : โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติครั้งที่16
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ