PTG สนองนโยบายรัฐจำหน่ายดีเซล B10 ลดPM2.5

27/01/2020 | 131 | Tags : พีที PTG ฺฺB10 บี10 PM2.5


 

                นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทตอบรับนโยบายของภาครัฐ และจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้น้ำมันดีเซล B10 มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเริ่มปรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสถานีบริการเพื่อรองรับนโยบายให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานในสถานีบริการน้ำมันภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสถานีบริการน้ำมัน PT อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 2,027 แห่ง ทั่วประเทศ

อีกทั้งการใช้น้ำมันดีเซล B10 ยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และช่วยลดมลพิษได้ เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้การใช้น้ำมันดีเซล B10 จะช่วยสร้างสมดุลของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศ และยังเป็นการสร้างสมดุลปริมาณการใช้ในภาคพลังงานและเพื่อการบริโภค รวมทั้งยังช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีกด้วย

Comment : PTG สนองนโยบายรัฐจำหน่ายดีเซล B10 ลดPM2.5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ