กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม "นงนุช"


 


 

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียม ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้มีการอนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุช จำนวน 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีบริษัท เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

โดยในเบื้องต้นมีการประเมินอัตราการผลิตน้ำมันดิบจากพื้นที่ผลิตดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 5 พันบาร์เรลต่อวัน โดยบริษัทผู้ดำเนินงานมีแผนจะผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงปี 2564-2576

"แม้ว่าในปัจจุบัน จะยังไม่มีการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่ๆ เพิ่มเติม  แต่การดำเนินงานในสัมปทานเดิมก็ได้มีการสำรวจพบและอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติมอยู่บ้าง ซึ่งการอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุชครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศ จากเดิมที่มีการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลอยู่ที่ประมาณ 1.25 แสนบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศเพิ่มขึ้น" โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าว

 

 

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม "นงนุช"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ