IRPCร่วมพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อเข้าสู่ Thappline 

สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด และนายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมลงนาม "บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC" ไปสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของ Thappline โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และนายธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับระบบการขนส่งน้ำมันนี้รองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน High Speed Diesel ตามมาตรฐาน Euro V และ Jet A1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ผ่านถังเก็บน้ำมัน และเชื่อมโยงเข้ากับระบบท่อส่งน้ำมันของ Thappline ณ จุดเชื่อมต่อบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อกระจายส่งขายให้ผู้ค้าตามจุดต่างๆ ของประเทศ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566 การพัฒนาระบบการขนส่งนี้จะทำให้ IRPC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ในการตอบสนองความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

Comment : IRPCร่วมพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อเข้าสู่ Thappline
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ