ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลง15-30สตางค์ 

ปตท. และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 7 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 32.76, GSH95 = 25.35, E20 = 22.34, GSH91 = 25.08, E85 = 18.89, ดีเซล = 25.69, HSD-B10 = 23.69, HSD-B20 = 22.69, ดีเซลพรีเมี่ยม = 29.54 บาทต่อลิต โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลง15-30สตางค์