ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น30-50สตางค์ 


ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 12 ก.พ. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 33.26, GSH95 = 25.85, E20 = 22.84, GSH91 = 25.58, E85 = 19.19, ดีเซล = 25.69, HSD-B10 = 23.69, HSD-B20 = 22.69, ดีเซลพรีเมี่ยม = 29.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น30-50สตางค์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ