รมว.พลังงาน ลงนามยกเลิกกรอบระยะเวลาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21


รมว.พลังงาน ลงนามยกเลิกกรอบระยะเวลาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังลงนามต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อยกเลิกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล  หรือการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่เดิมกำหนดให้ขอสัมปทานได้ภายในวันที่ 16 มี.ค. 2558 ว่าการยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2514 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน ซึ่งอาจจะทำให้มีการเพิ่มเติมเงื่อนไข และรายละเอียดที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับเดิม

ดังนั้นจึงต้องรอให้ ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตราหรือแก้ไขกฎหมาย ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ภายใน3 เดือน ทางกระทรวงพลังงานจึงจะพิจารณาเพื่อที่จะออกประกาศเชิญชวน ฉบับใหม่  เนื่องจากประเทศไทยยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจหาปิโตรเลียม เพื่อที่จะให้รู้อย่างแน่ชัดว่า ยังมีปริมาณปิโตรเลียมเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะสามารถวางนโยบายในการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ

--------------------------

Comment : รมว.พลังงาน ลงนามยกเลิกกรอบระยะเวลาเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ