เอสพีอาร์ซีการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1827 บาทต่อหุ้น

21/02/2020 | 603 | Tags : เอสพีอาร์ซี SPRC


 

มร. ทิโมธี อลัน พอตเตอร์  กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ว่า ในไตรมาสที่ 4/2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,975 ล้านบาท)  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (925 ล้านบาท)

ในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวม 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,809 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,263 ล้านบาท) ผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลักจากค่าการกลั่นทางการตลาดที่อ่อนตัวลง แผนการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ โครงการการเพิ่มกำลังการผลิตและการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ต้องลดกำลังการกลั่นประกอบกับมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4/2562

มร. ทิโมธี  อลัน พอตเตอร์   กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยวัฒนธรรม "ครอบครัวเดียวกัน" ที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ทำให้ SPRC ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงโครงการเพิ่มกำลังการผลิต และการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์และเครื่องจักร ("The 2019 Event") 

SPRC สามารถดำเนินการผลิตได้เป็นอย่างดีทั้งในช่วงก่อนและหลังการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ โดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บขั้นรุนแรง    สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดและภายใต้งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ และนับตั้งแต่ปี 2556 ครอบครัว SPRC ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานสูงถึง 26 ล้านชั่วโมง เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงานโครงการครอบครัว SPRC รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนของเรา

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  9 เมษายน 2563  มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม  ในอัตรา 0.1827  บาทต่อหุ้น ทั้งนี้   บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการสำหรับครึ่งแรกของปี 2562 จำนวน 0.1202  บาทต่อหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.0625 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

 

Comment : เอสพีอาร์ซีการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1827 บาทต่อหุ้น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ