ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40-60สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 3 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 32.16, GSH95 = 24.75, E20 = 21.74, GSH91 = 24.48, E85 = 18.49, ดีเซล = 24.89, HSD-B10 = 21.89, HSD-B20 = 21.39, ดีเซลพรีเมี่ยม = 28.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40-60สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ