บีซีพีจี จับมือ ทีโอที นำ IoT มาบริหารจัดการพลังงานสะอาด 

 

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน   และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Internet of Energy ด้วยเทคโนโลยี  5G ระหว่างนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ อาทิ Blockchain AI ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือข่าย 5G ณ ห้องประชุมใหญ่  ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

Comment : บีซีพีจี จับมือ ทีโอที นำ IoT มาบริหารจัดการพลังงานสะอาด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ