GGC ร่วมกับพันธมิตร แจกเจลทำความสะอาดมือ



 


นางฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วน หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่า  GGC ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยแก่ทุกคน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ GGC จัดขึ้นภายใต้โครงการ "Green Health Project" เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ประกอบกับช่วงสภาวะที่เจลล้างมือขาดตลาด เราหวังว่า ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อน และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ ซึ่งในอนาคต GGC เราตั้งใจที่จะรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธีในสถานศึกษาต่างๆ พร้อมกับการจัดกิจกรรมต่อยอดในด้าน CSR ต่อไป

สำหรับกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ป้องกันตัวเองจากโรคระบาด" จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือให้แก่พี่น้องประชาชนในสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง , Central ลาดพร้าว และ Central Eastville เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาด (GGC Hand Sanitizer Gel) ถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ "Green Health Project" โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาช่วยเหลือสังคม โดยร่วมมือกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Health Care & Personal Care และเป็นลูกค้า OEM ของบริษัทฯ ให้ผลิตเจลล้างมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ กลีเซอรีน มาเป็นส่วนผสมในเจลทำความสะอาดมือดังกล่าว

Comment : GGC ร่วมกับพันธมิตร แจกเจลทำความสะอาดมือ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ