ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30-60สตางค์



 


ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 13 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.76, GSH95 = 22.35, E20 = 19.34, GSH91 = 22.08, E85 = 16.89, ดีเซล = 23.39, HSD-B10 = 20.39, HSD-B20 = 19.89, ดีเซลพรีเมี่ยม = 27.24 บาทต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30-60สตางค์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ