โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 


นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหน้ากากผ้าซักได้ เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทำหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่มาบตาพุด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จำนวน 1,600 ชิ้น

ทั้งนี้บีแอลซีพีเห็นถึงความจำเป็นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาค่อนข้างสูง  จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนมาบชลูด วิสาหกิจสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง และจิตอาสา อสม. เกาะกก ร่วมกันจัดทำ "หน้ากากผ้าซักได้" ผลิตได้สูงสุด 200 ชิ้นต่อวัน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานผลิตโดย บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบัน BTTG ประเทศอังกฤษ และ Unitika ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นไมโครไฟเบอร์ เพิ่มการดักจับอนุภาค มีคุณสมบัติกรองได้ถึง 0.3 Micron และเป็น Clean Room Class 100 ด้านในซึมซับน้ำ ด้านนอกกันน้ำเพื่อกันสารคัดหลั่ง อีกทั้งสามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้ถึง 50 ครั้ง 

เบื้องต้น วิสาหกิจชุมชนดังกล่าว จะผลิตให้กับบีแอลซีพี จำนวน 4,400 ชิ้น เพื่อเป็นหน้ากากสำรองไว้ใช้ในบริษัทฯ เตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ฯ และเพื่อมอบให้หน่วยงานสาธารณะตามสมควรต่อไป ถือเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในฐานะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน มีภารกิจสำคัญที่ต้องใส่ใจดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังเผชิญสถานการณ์นี้โดยทั่วกัน จึงพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถทางธุรกิจอย่างเต็มกำลัง โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บีแอลซีพียังได้วางมาตรการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อรองรับผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติแล้ว และติดตามสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) เพื่อรับมือกับเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจจะลุกลามมากขึ้น

 "บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ และ อสม.  เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม สนับสนุนความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด  และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายในเร็ววัน ผมขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่นี้ด้วยความเสียสละ ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข"

 

Comment : โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ