บีซีพีจีนำร่องทำงานที่บ้านป้องกันโควิด-19

16/03/2020 | 565 | Tags : Event cate_sub_3_1


 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันพนักงานจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการให้พนักงานที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน

พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ และระบบการทำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการปฎิสัมพันธ์ของพนักงานให้มากที่สุด เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

Comment : บีซีพีจีนำร่องทำงานที่บ้านป้องกันโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ