ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์40-60สตางค์ 


ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 19 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 27.96, GSH95 = 20.55, E20 = 17.54, GSH91 = 20.28, E85 = 15.69, ดีเซล = 22.19, HSD-B10 = 19.19, HSD-B20 = 18.69, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์40-60สตางค์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ