ราช กรุ๊ป มั่นใจรายได้โรงไฟฟ้าลมคอลเล็กเตอร์มั่นคง 


นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมคอลเล็กเตอร์ โดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RAC")  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ ALDI Foods Pty Ltd ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ALDI Foods Pty Ltd จะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการคอลเล็กเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของกำลังผลิตของโครงการ (226.80 เมกะวัตต์) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่โครงการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564 เป็นต้นไป

สำหรับความสำเร็จในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าถือว่ามีนัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านการผลิตของโครงการ รวมทั้งรายได้ด้วย เพราะโรงไฟฟ้าพลังงานลมคอลเล็กเตอร์เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 528 กิกะวัตต์ชั่วโมง สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงนามกับ ALDI Foods Pty Ltd ถือเป็นฉบับที่ 2 ถัดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy ซึ่งลงนามแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมคอลเล็กเตอร์อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดจะผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2564

"ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดหาผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าคอลเล็กเตอร์ได้เกือบ 80% ของกำลังการผลิต คิดเป็นประมาณ 419.23 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิตของโครงการ รวมทั้งรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สม่ำเสมอและมั่นคงดียิ่งขึ้น สำหรับกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20.6% จะผลิตและจำหน่ายในตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลีย" นายกิจจา กล่าว

โครงการพลังงานลมคอลเล็กเตอร์ มีมูลค่าโครงการประมาณ 360 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งหมด โครงการนี้มีกำหนดทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2563 และผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2564

Comment : ราช กรุ๊ป มั่นใจรายได้โรงไฟฟ้าลมคอลเล็กเตอร์มั่นคง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ