ก.พลังงานส่อเลิกขายโซฮอล์91ชี้รู้ผลเม.ย.2558

10/03/2015 | 1801 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานส่อเลิกขายโซฮอล์91ชี้รู้ผลเม.ย.2558

               นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายในเดือนมี.ค.2558 จะเรียกผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน และค่ายรถยนต์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เบื้องต้นจากการถกเถียงในที่ประชุมที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ว่าจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เนื่องจากประชาชนจะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์95 หรือแก๊สโซฮอล์อี20 ทดแทนได้ อย่างไรก็ตามแผนยกเลิกชนิดน้ำมัน จะถูกบรรจุในแผนแม่บทน้ำมัน โดยจะมีความชัดเจนภายในเดือนเม.ย. 2558 นี้

               สำหรับสาเหตุที่ไม่สามารถยกเลิกน้ำมันเบนซิน 95 ได้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีผู้ค้าน้ำมันบางรายเสนอนั้น เห็นว่า ยังมีรถหรูที่มีความจำเป็นต้องใช้เบนซินอยู่ แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณการใช้เบนซินมีเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มแก๊สโซฮอล์

             

               นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 หรือไม่ แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิก แม้ว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 จะมีปริมาณมาก แต่เชื่อว่าภายหลังจากยกเลิกประชาชนจะหันมาใช้แก๊สโซฮอล์อี20 เพิ่มขึ้น ส่วนเบนซิน 95 นั้น ขณะนี้ปริมาณความต้องการใช้น้อยมาก ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะค่อยๆลดลง และหมดไปเอง

              นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บางจากไม่เห็นด้วยที่จะมีการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 แต่ควรตัดสินใจยกเลิกเบนซิน 95 มากกว่า เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้แก๊สโซฮอล์นับว่าสูงสุดในกลุ่มน้ำมันทุกชนิด ประกอบกับหากไม่มีแก๊สโซฮอล์ 91 อาจส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้เบนซิน95และแก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น และทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน(จีเบส) ที่นำมาผสมกับแก๊สโซฮอล์สูงขึ้น ขณะเดียวกันหากกระทรวงพลังงานคาดว่าภายหลังจากยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 แล้ว ผู้บริโภคจะหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 และ อี 85 เพิ่มนั้น จะต้องดูสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วย เพราะหากราคายังอยู่ในระดับต่ำและราคาขายปลีกไม่ห่างกันมากนัก ผู้บริโภคก็จะเลือกชนิดน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนที่น้อยกว่า

               สำหรับยอดขายแก๊สโซฮอล์ 91 ของบางจาก ปัจจุบันอยู่ที่ 40 ล้านลิตรต่อเดือน หรือประมาณ 40% ของยอดขายน้ำมันทั้งหมดที่ 110 ล้านลิตรต่อเดือน เทียบกับยอดขายแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 20 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งพบว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 เป็นกลุ่มใหญ่ ดังนั้นหากทางกระทรวงพลังงานตัดสินใจยกเลิกชนิดน้ำมัน ต้องสร้างความชัดเจนกับผู้บริโภคและค่ายรถยนต์ รวมทั้งสั่งการมายังผู้ค้าน้ำมันเพื่อระบายสต๊อกเก่าออกไป

+++++++++++++++++++++++

Comment : ก.พลังงานส่อเลิกขายโซฮอล์91ชี้รู้ผลเม.ย.2558
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ