ไออาร์พีซีสนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้รพ.ระยอง 


นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุน  แผ่นพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) จาก บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของ IRPC ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี

IRPC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพต่อไป

Comment : ไออาร์พีซีสนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้รพ.ระยอง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ