พีทีที สเตชั่น ปรับแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์ 

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ปรับแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ในหลากหลายพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

·      แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือชนิดน้ำ บรรจุขวด (ขวดละ 1,000 มล.) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตปริมณฑล มีแห่งละ 80 ขวด ส่วนสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในส่วนภูมิภาค มีแห่งละ 144 ขวด)

·      แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือชนิดเจล บรรจุถุง (ถุงละ 500 มล.) จำหน่ายในราคาถุงละ 40 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตปริมณฑล มีแห่งละ 312 ถุง ส่วนสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในส่วนภูมิภาค มีแห่งละ 168 ถุง)

·      มีจำหน่ายเฉพาะสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ

·      ซื้อได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 ขวด หรือ 1 คน ต่อ 1 ถุง เท่านั้น

·      ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ / บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มก่อนซื้อ รวมทั้งต้องใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างในการต่อแถวรอซื้ออย่างน้อย 1 เมตร

·      เริ่มจำหน่ายตั้งเวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

·      กำหนดวัน และพื้นที่ในการจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ดังนี้

§  15 เมษายน 2563    สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ  และปทุมธานี

§  22 เมษายน 2563    สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคใต้

§  24 เมษายน 2563    สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันออก

§  1 พฤษภาคม 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

§  2 พฤษภาคม 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคกลาง

§  4 พฤษภาคม 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคเหนือ

§  6 พฤษภาคม 2563   สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในภาคตะวันตก

โดยสามารถสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในแต่ละภาครวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ได้ซื้อแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือนี้มาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้แล้วโดยไม่ได้ผลิตเอง และนำมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาต้นทุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในทุกภาคของประเทศไทยสามารถหาซื้อแอลกอฮอล์ได้สะดวกมากขึ้น แต่เนื่องจาก พีทีที สเตชั่น สามารถซื้อแอลกอฮอล์ดังกล่าวได้ในจำนวนจำกัด จึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกท่านได้อย่างเพียงพอ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Comment : พีทีที สเตชั่น ปรับแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ