กฟผ. เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

12/03/2015 | 2450 | Tags : กฟผ. เบอร์5

 กฟผ.  เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

 

                กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้วยการปรับกระบวนการทดสอบ เครื่องปรับอากาศชนิด Inverter ตู้เย็น และหลอดไฟ LED ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ใช้งานทั่วโลก พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนภายในปี 2558 นี้

                นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5ที่ กฟผ. ได้มีการปรับปรุงให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับเกณฑ์ประสิทธิภาพทั่วโลกในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หอตระกูลผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องทดสอบณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

                นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้วยการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือในการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเบอร์ 5 แล้วรวม 25 ชนิด มีการติดฉลากไปแล้ว 272 ล้านฉลาก สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดลงได้ 3,587 เมกะวัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 21,414 ล้านหน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ 12.5 ล้านตัน

                "สำหรับในปี 2558 นอกเหนือจากแผนการเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่อีก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระทะไฟฟ้า และปั๊มน้ำอัตโนมัติ แล้ว กฟผ. ยังได้มีการทบทวนข้อกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและมาตรฐานการทดสอบใหม่ร่วมกับ สฟอ. ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้งานทั่วโลก ประกอบด้วย  เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ชนิด Inverter ได้มีการปรับวิธีการคิดค่าทดสอบเกณฑ์เบอร์ 5 เป็นแบบตามฤดูกาล (SEER) , ตู้เย็นเบอร์ 5 ได้มีการปรับวิธีการทดสอบให้เป็นแบบเสมือนจริง (With load) และหลอด LED ที่มุ่งเน้นการทดสอบ Blue light hazard เพื่อไม่เป็นอันตรายต่อสายตา เป็นต้น"

                ด้าน นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า สฟอ. มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์ระดับโลก โดยมาตรฐานในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงร่วมกับ กฟผ. นี้ สฟอ. ใช้ทั้งมาตรฐานบังคับ มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานอ้างอิง ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยได้มีการปรับปรุง ห้องทดสอบ และเครื่องมือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งพร้อมรองรับการใช้งานจริง รวมถึงได้มีการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

---------------

 

Comment : กฟผ. เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ