กลุ่ม ปตท.พร้อมมอบแอลกอฮอล์ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

15/04/2020 | 558 | Tags : ปตท. โควิด-19


 

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (กลางขวา) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ที่ 2 จากขวา) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม (ที่ 1 จากขวา) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหาและมอบแอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบเจล และสเปรย์ จากผู้ผลิต เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยดร.จันทรกานต์ พิภพมงคล ผู้ช่วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงาน และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 

 

Comment : กลุ่ม ปตท.พร้อมมอบแอลกอฮอล์ให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ